W chwili, w której umysł znieruchomieje, czas i przestrzeń znikną.

Umysł nie istnieje niezależnie od czasu.

Przestrzeń i czas nie mogą istnieć niezależnie od umysłu.

Spiritual accessories and yoga meditation in white lit room